Geschiedenis

In de eerste helft van de vorige eeuw woonde en werkte de familie Voncken op de uit 1777 daterende monumentale Vaalser Cereshoeve die werd gebouwd door architect Joseph Moretti. Moretti wordt nu samen met Jakob Couven en Mathias Soiron als een van de belangrijkste bouwmeesters van de 18e eeuwse barok in Zuid-Limburg gezien.


De pachthoeve Ceres is als woon- en werkplek, decennia lang bepalend geweest in de historie van de familie Voncken. Toen Cor Voncken zijn eerste percelen verwierf werd de naam Ceres, mede de naam van de Romeinse godin van landbouw en oogst, verbonden aan dit nieuwe Wijndomein. De cirkel is dan rond! In 2019 is Ceres Wijndomein overgedragen aan Wijngoed St. Martinus uit Vijlen.